ATK - SANASTO

SUOMI - ENGLANTI - VENÄJÄ
Finnish - English  - Russian

ENGLANTI - SUOMI - VENÄJÄ
English - Finnish - Russian

VENÄJÄ - SUOMI - ENGLANTI
Russian - Finnish - English